Rreth “Fjala e Lirë”

Fjala e Lirë është një uebfaqe, që merret me publikimin e shkrimeve, komenteve, opinioneve dhe analizave të ndryshme, me karakter kombëtar dhe mbarëshqiptar, si dhe shkrime të tjera, që kanë interes për shoqërinë. Fjala e Lirë është një tribunë e mendimit të lirë, dhe synon promovimin e vlerave demokratike të një shoqërie të lirë.

Shkrimet dërgohen në e-mailin tonë ose me formularin e kontaktit (më poshtë), nga autorët dhe bashkëpunëtorët tanë, por këtu publikohen gjithashtu edhe shkrime/opinione të ndryshme nga shtypi i përditshëm.

Fjala e Lirë është krijuar duke u bazuar në platformën më të famshme të publikimit semantik WordPress.

WordPress është përkthyer në shqip dhe versionin shqip e gjeni në uebfaqen zyrtare të WordPress.org. Por nuk është një përkthim cilësor sipas gjuhës standarde shqipe. Ju mund të merrni përkthimin standard shqip, nga uebfaqja jonë: BMC online.

Dërgoni shkrimet tuaja për publikim, me email: info@fjala.info,
ose me ndihmën e formularit të mëposhtëm.

Me respekt,

Arben Çokaj
Administrator


Formular kontakti

Ju lutem, përdor formularin, për të na kontaktuar…

    Një puthje në Shkodër…